Feriepenger 2022: Informasjon om NAV, dagpenger, og permittering

Feriepenger er en ekstra godtgjørelse som arbeidstakere har rett til å få utbetalt hver sommer. Dette er en form for kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i ferieperioden og er regulert av ferieloven.

Feriepenger fra NAV

Hvis du mottar dagpenger fra NAV, kan du også være berettiget til å få utbetalt feriepenger. Feriepenger av dagpenger gir en ekstra inntekt som kan være nyttig i sommermånedene.

Permittering og feriepenger

Hvis du har blitt permittert, kan du også ha rett til å få utbetalt feriepenger. Dette avhenger imidlertid av din konkrete permitteringssituasjon. Det beste rådet er å kontakte NAV eller din arbeidsgiver for å få korrekt informasjon om dine rettigheter og muligheter.

NAV meldekort app

NAV har en praktisk meldekort app som gjør det enklere for deg å rapportere dine inntekter og aktiviteter når du mottar dagpenger. Denne appen kan være nyttig for å holde oversikt over dine økonomiske forhold, inkludert dine feriepenger.

Når får man feriepenger i 2022?

Utbetalingen av feriepenger skjer vanligvis i juni eller juli hvert år. Når du kan forvente å få utbetalt dine feriepenger i 2022, avhenger imidlertid av flere faktorer som din arbeidssituasjon og eventuell permittering.

NAV dagpenger kalkulator

Hvis du vil beregne hvor mye du kan forvente å motta i dagpenger fra NAV, kan du bruke NAV sin dagpenger kalkulator. Dette verktøyet gir deg en indikasjon på hvor mye du kan forvente å få utbetalt. Husk at dette bare er en estimert verdi, og den faktiske utbetalingen kan variere.

Feriepenger og dagpenger under korona-pandemien

På grunn av den pågående korona-pandemien har mange arbeidstakere blitt permittert eller mistet inntekten sin. NAV har spesielle tiltak og støtteordninger for å hjelpe de som er berørt av situasjonen. Dette inkluderer også utbetaling av feriepenger for de som er permittert eller mottar dagpenger.

Oppsummering

Feriepenger er en ekstra godtgjørelse som arbeidstakere har rett til å få utbetalt hver sommer. Hvis du mottar dagpenger fra NAV eller er permittert, kan du også være berettiget til å motta feriepenger. Det er viktig å kontakte NAV eller din arbeidsgiver for å få korrekt informasjon om dine rettigheter og muligheter. Ta også i bruk relevante verktøy som NAV sin meldekort app eller dagpenger kalkulator for å holde oversikt over din økonomiske situasjon. Husk at utbetalingstidspunktet for feriepenger kan variere basert på ulike faktorer. Under korona-pandemien har NAV spesielle tiltak og støtteordninger for å hjelpe arbeidstakere som er permittert eller mottar dagpenger.

Ofte stillede spørgsmål

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en ekstra betaling som arbeidstakere mottar i løpet av ferieåret. Disse pengene er ment å kompensere for tapt arbeidsfortjeneste i ferieperioden. Arbeidsmiljøloven § 10-12

Hvordan beregnes feriepengene?

Feriepengene beregnes vanligvis som 10,2% av lønnen du har tjent i fjoråret. Ferieloven § 10

Kan jeg få feriepenger mens jeg er på dagpenger?

Ja, du har rett til å få feriepenger også når du mottar dagpenger. De beregnes på samme måte som for ordinær lønn. Ferieloven § 11

Får jeg feriepenger av dagpenger?

Ja, du har rett til feriepenger også av dagpenger. Ferieloven § 11

Kan jeg få feriepenger hvis jeg er permittert?

Ja, arbeidstakere som er permittert har også rett på feriepenger. Disse beregnes som vanlig lønn. Ferieloven § 11a

Hva skjer med feriepengene mine hvis jeg blir permittert?

Feriepengene fortsetter å opptjene renter mens du er permittert. Du kan velge å ta ut feriepengene dine, men det kan påvirke dagpengene du mottar. Ferieloven § 11a

Når får jeg feriepenger i 2022?

Feriepenger blir vanligvis utbetalt i juni måned, men dette kan variere avhengig av arbeidsgivers praksis. Ferieloven § 10

Hvordan kan jeg beregne mine feriepenger?

Du kan bruke en feriepengekalkulator for å enkelt beregne hvor mye du har rett til i feriepenger. Det finnes flere nettsteder som tilbyr denne tjenesten. Ferieloven § 10

Kan jeg sjekke mine feriepenger hos NAV?

Ja, du kan logge inn på NAV sine nettsider og sjekke hvor mye feriepenger du har til gode. NAV.no

Hvordan kan jeg melde ferie til NAV?

Du kan melde ferie til NAV ved å logge inn på NAV sine nettsider eller bruke NAV sin meldekort-app. NAV.no

Artiklen Feriepenger 2022: Informasjon om NAV, dagpenger, og permittering har i gennemsnit fået 3.2 stjerner baseret på 41 anmeldelser