Den moderne produksjonsindustrien er heldigital

Det er lenge siden produksjonsindustrien var preget av mye hardt manuelt arbeid, gamle maskiner, tunge løft og vanskelige arbeidsforhold. I 2023 er denne bransjen preget av høy grad av automatisering, kombinert med utstrakt bruk av dataverktøy og integrerte systemer, som gjør det mulig å stille om en hel produksjonsprosess med noen tastetrykk.

Integrerte systemer – CAD og CAM

De aller fleste produkter designes og tegnes digitalt, selv om det for eksempel i bilindustrien fortsatt finnes noe rom for «analoge» leirmodeller og lignende. Denne digitaliseringen av designprosessen har også lagt økt press på at selve produksjonen også skal være digital. Med hjelp av CAD og CAM kan hele syklusen, fra første design til utstyr for plansliping og montering, styres og samkjøres.

Forkortelsen CAD står for «computer aided design», noe som helt enkelt betyr design med dataverktøy. Forkortelsen CAD bygger videre på dette, med betydningen «computer aided manufacturing».

Enklere med skreddersøm og fleksibilitet

Det vil sannsynligvis alltid finnes noe rom for ekstrem serieproduksjon med helt skreddersydde maskiner, men samtidig vil fremtidens produksjonsindustri i stort være preget av skreddersøm og fleksibilitet. Mange selskaper har opplevd utfordrende logistikk i løpet av de siste årene, noe som har ført til økt interesse for å flytte hjem hele eller deler av produksjonen til anlegg nærmere markedet der de ferdige produktene selges.

En prosess bygget på CAM kan stilles om med noen få tastetrykk, det legger til rette for både ekstrem skreddersøm og svært raske omstillinger av produksjonen. Tid er penger, noe som også gjør at det kan bli alt mer attraktivt med produksjon i Norge og andre høykostland. Til syvende og sist kan denne utviklingen faktisk føre til at det er digitaliseringen av produksjonsindustrien som fører til at det skapes nye jobber innenfor denne bransjen i Norge. Det er altså all grunn til å se positivt på en utvikling der gammeldagse analoge prosesser erstattes av moderne integrerte systemer og fleksible datastyrte industrimaskiner.