Forskjellige katetre designet spesielt for kvinner

Er du kvinne og sliter med å late vannet? Eller kanskje opplever du ofte blærebetennelse, som kan være et resultat av ufullstendig tømming av blæren? Da kan det hende at et kvinnekateter kan redusere problemene for deg. Et kvinnekateter kan hjelpe deg med å tømme blæren hvis du ikke kan late vannet selv, eller hvis du ikke får tømt blæren helt under vannlatingen.

Kvinnekatetre er spesielt designet for kvinner og deres anatomi, for selv om urinveissystemet fungerer på samme måte hos kvinner og menn, er det visse anatomiske forskjeller mellom kjønnene. Det anbefales derfor at kvinner velger kvinnekatetre og menn velger katetre for menn. Er du nysgjerrig på å lese mer om hva et kvinnekateter er, samt hvorfor og når man bør bruke det, kan du lese mer nedenfor.

Hva er et kvinnekateter?

Et kvinnekateter, som navnet indikerer, er et kateter for kvinner. Kateteret er spesielt designet for den kvinnelige kroppen og utviklet for å kunne tømme blæren hos kvinner som ikke kan late vannet eller tømme blæren helt på egen hånd. Kateteret er et lite rør med en avrundet spiss, hvor to hull er plassert. Kateteret føres inn i blæren gjennom urinrøret, hvor urinen strømmer ut gjennom røret via de to hullene øverst på kateteret.

Kvinnekatetre fås både som permanente og engangsløsninger. Permanente katetre settes inn gjennom magen eller urinrøret og sitter der hele tiden, mens engangskatetre settes inn i urinrøret etter behov. Engangskatetre er ofte den foretrukne tømmemetoden, fordi man selv kan sette inn kateteret og derfor tømme blæren når man ønsker det, og i private omgivelser.

I tillegg til at kvinnekatetre fås som permanente og engangsløsninger, fås de også i ulike størrelser. En god tommelfingerregel er at du bør velge et kateter som er litt lengre enn urinrøret ditt. Årsaken er at kateterhullene er plassert 1-1,5 cm fra spissen av kateteret. Kvinnens urinrør er vanligvis mellom 3-4 cm langt, i motsetning til menns som er lengre. To typiske typer kateter er standard og kompakt, der standardkateteret vanligvis er 20 cm langt, og det kompakte kateteret vanligvis er 7-9 cm langt.

Hvorfor bør man bruke et kvinnekateter?

Overordnet sett er det to problemstillinger som gjør at man som kvinne bør bruke et kateter. Den ene er hvis blæren ikke blir helt tømt under vannlating. Vanligvis blir blæren helt tømt under vannlating, men noen ganger er det litt urin igjen i blæren. Hos kvinner kan denne resturinen skyldes dårlig eller svak blæremuskel. Hvis mengden resturin er liten (under 1 kopp), er det ingen skade, så lenge det ikke er bakterier til stede. Er det derimot bakterier i resturinen, vil man med stor sannsynlighet få tilbakevendende blærebetennelser. Hvis dette skjer kan det være lurt å bruke et engangskateter, slik at blæren kan tømmes helt.

Den andre problemstillingen er hvis man ikke kan late vannet, også kjent som urinretensjon. Urinretensjon vil alltid kreve hjelp, der man selv eller en lege tømmer blæren via et kateter. Hvis man går for lenge uten å kunne late vannet, kan den sterke trangen til å tømme blæren bli til smerter. I slike tilfeller bør blæren tømmes akutt med et kateter. Urinretensjon kan være et forbigående fenomen eller en kronisk tilstand, og vanligvis må man dra til sykehuset for å undersøke årsaken til urinretensjon. Hvis urinretensjon ikke behandles, kan det føre til infeksjoner eller skade på blæren og/eller nyrene.

Trenger du hjelp?

Kan du kjenne deg igjen i noen av problemstillingene og symptomene ovenfor, og vurderer du å prøve et kvinnekateter for å se om det kan hjelpe deg? Det kan være litt av en jungel å finne ut av katetre, men du er ikke alene.

Kontakt Coloplast Assistanse gratis og uforpliktende i dag og snakk med de dyktige sykepleierne, som gjerne vil besvare alle dine spørsmål. Sykepleierne er meget erfarne innen inkontinens, og de er dypt profesjonelle i sin kommunikasjon og veiledning, slik at du kan føle deg trygg. De sitter klare til å hjelpe deg på telefonen alle hverdager. Via Coloplast Assistanse kan du også få tilsendt gratis vareprøver, for eksempel kvinnekatetre, slik at du kan prøve forskjellige varianter på markedet og deretter treffe det helt riktige valget for deg.