Skatteetaten 2016

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2016 – Skatteetaten

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2016. Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall per kommune for en bestemt kjøring. For hver kommune ser du en oversikt …

Årsrapport 2016 for Skatteetaten – Regjeringen.no

1. jul. 2017 — Skatteetaten hadde 6 768 ansatte fordelt på 6 316,7 årsverk per 31. desember 2016. Skatteetaten – utvalgte nøkkeltall. Skattemanntallene og …

Altinn – Start

TRI og PER 2016 – Skatteetaten

Skatteetaten deler data som andre virksomheter og etater kan gjenbruke for å forenkle og effektivisere eksisterende og nye digitale tjenester. Hvordan få …

felles årsrapport – 2016 mellom arbeidstilsynet, nav, politiet og …

15. mar. 2017 — Skatt vest. Skatteetaten hadde 6 768 ansatte fordelt på 6 316,7 årsverk per 31. desember 2016. Skatteetaten – utvalgte nøkkeltall.

Endring av juridisk kjønn – Helsenorge

21. des. 2015 — I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets styringssignaler og budsjett- vedtak for Skatteetaten i 2016. Prop. 1 S (2015–2016) for …

Søk – skatteetaten – Tolletaten – Toll.no

Altinn – Start

Kontaktskjema – Skatteetaten (næringsdrivende) · Vis alle skjema · Hva bør man vite for å drive næring i Norge? Du finner svar i starte og drive bedrift.

Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten for en styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet, er forankret i regjeringens strategi mot …

Endring av juridisk kjønn – Helsenorge

… har rett til å få endret sitt juridiske kjønn etter reglene i lov 17. juni 2016 nr. … Søknadsblankett får du ved å henvende deg til Skatteetaten.

En person som ønsker å få endret fødsels- og personnummer etter kjønnsbekreftende behandling, må ha bekreftelse fra helsetjenesten.

Søk – skatteetaten – Tolletaten

Her er mer informasjon til kunder som fortsatt skal benytte tollkreditt, og om betalerkoder i TVINN. Artikkel | Oppdatert: 20.12.2016. Nye åpningstider i …

Søk – skatteetaten – Tolletaten

Gå til Skatteetaten.no for å regne ut hva det koster å importere en bil eller annet … Skatteetaten overtok frå 1. januar 2016 ansvaret for særavgiftene.

Keywords: skatteetaten 2016