Stillingsprosent kalkulator

Jobbkalkulatorer – Smarte Penger

12. jan. 2022 — Kalkulatoren beregner tapet ved gå ned i stillingsprosent, etter skatt. Den tar også hensyn til det du taper på pensjonsopptjeningen.

Stillingsprosent – Skatteetaten

Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Hvis avtalen beskriver arbeidstiden som timer, må du regne timene om til stillingsprosent.

Begrep stillingsprosent

Begrep

Stillingsprosent er det antall arbeidstimer per uke som den ansatte ifølge arbeidsavtalen skal stå til arbeidsgivers disposisjon, dividert på timeantallet …

Begrep visning

Lønnskalkulator i kommunen | Årslønn til timelønn

Lønnskalkulator i kommunen | Årslønn til timelønn | Fagforbundet

Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området. … Stillingsprosent: Vennligst oppgi kun tall, og bruk eventuelt punktum …

Lønnskalkulator for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området. Regn ut lønnen din på fagforbundet.no

Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede

Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede | Foreningen Pensjonskontoret

Ved beregning av stillingsprosent etter TPO-vedtektene § 2-3 skal det legges til grunn et årstimetall på 1762,5 timer pr. år (hensyntatt 5 ukers ferie, dvs.

Kalkulator for stillingsprosent (excel) – UiO

1, Beregning av stillingsprosent. 2. 3, Arbeidsoppgave 1, Arbeidsoppgave 2, Arbeidsoppgave 3, Arbeidsoppgave 4, Sum timer inkl. vekting.

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent? – KLP.no

Stillingens størrelse beregnes ut fra timetallet du jobber i løpet av et kvartal og normalarbeidstid per i uke i din stilling. Antall uker ferie du har rett til …

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent om de som alderspensjonister vil unngå å bli gjeninnmeldt i tjenestepensjonsordningen?

Kalkulatorer – Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Kalkulatorer

Kalkulatorer. Her er en oversikt over hvilke kalkulatore som er laget for å gjøre jobben med å … Med kalkulatoren kan du. beregne antall årstimer for …

Kalkulator | Prosent

Her finner du en liste over alle kalkulatorer tilgjengelig på Prosent.no: Prosentkalkulator · BMI kalkulator · Valutakalkulator · Fettprosent for menn …

Keywords: stillingsprosent kalkulator