Tunge maskiner er helt avgjørende for effektiv logistikk og transport

Noen deler av den globale logistikken vil fortsatt være manuell i overskuelig fremtid, særlig den såkalte «last mile»-transporten ut til en sluttkunde. Droner og selvkjørende små biler kan kanskje utføre noen av disse jobbene, men det er fortsatt mennesker som vil ta seg av de fleste oppgavene. Andre steder i logistikknettverkene er bildet et annet, og til håndtering av kontainere og annet stort gods er det nødvendig med spesialmaskiner.

Kontainere dominerer global transport

Både globalt og innad i Norge er standardkontainerfrakt førstevalget for mange transportselskaper og sluttkunder. De robuste og standardiserte kontainerne er helt enkelt overlegne når det gjelder å transportere et bredt utvalg varer og materialer over lengre strekninger.

Den utstrakte bruken av kontainere har også skapt et behov for spesialmaskiner tilpasset kontainer, en leverandør som Konecranes har flere maskiner som kan ta seg av selv de tyngste kontainerne. Effektiv forflytting og stabling av kontainere er viktig både i havner, transportterminaler og andre steder. I noen tilfeller brukes også kontainere til transport helt ut til sluttkunder, med lastebiler som er tilpasset denne oppgaven.

Lastebiler dominerer transportene i Norge

Lastebiler i ulike størrelser er en svært viktig del av de globale transportnettverkene, og i Norge gjør geografien det også helt nødvendig å bruke lastebil til mange ulike plasser. Det er mulig å frakte gods på jernbane til for eksempel Trondheim og Bergen fra Oslo, men dessverre har togtransport opplevd store utfordringer med for eksempel ekstremvær i det siste.

Moderne lastebiler har relativt gode løsninger for drivstoffeffektivitet, men det jobbes også hardt med lastebiler basert på elektrisk drift. Batterier er åpenbart en utfordring når det gjelder kjøretøy som både skal kjøre langt og allerede veier mange tonn, men det skjer mye spennende på dette feltet. Den globale logistikkindustrien er helt enkelt avhengig av tunge maskiner, både i form av spesialmaskiner og de mange lastebilene som kjører på veien hver eneste dag.